Week 51 in Croatian

Week 51 in Croatian

#week_ua_51_HRV *U Ukrajini traju ulični protesti. U skupovima ukrajinske opozicije učestvuje i po nekoliko tisuća ljudi. Već ranije, zbog sukoba sa policijom priveden je veliki broj demonstranata. Oporba krivi Predsjednika za propast reformi odnosno njihovo ne provođenje.U nedjelju 24. 12 pristaše Predsjednika također izašli na miting potpore, na kojem se okupilo svega nekoliko stotina ljudi.…

Read More Read More

Week 51 in English

Week 51 in English

#week_ua_51_ENG *In Ukraine, street protests are in progress. A few thousand people from all over Ukraine take part in the activity of the Ukrainian opposition forces. Previously, many protesters were detained because of clashes with police. The opposition blames President for the failure of the reforms. Besides, they demand the law on impeachment to be…

Read More Read More

Week 51 in Polish

Week 51 in Polish

#week_ua_51_POL *W Ukrainie trwają protesty uliczne. W działalności ukraińskich sił opozycyjnych uczestniczy kilka tysięcy ludzi z całej Ukrainy. Wcześniej wielu protestujących zatrzymywano z powodu starć z policją. Opozycja obwinia prezydenta za niepowodzenie reform. Ponadto domagają się przyjęcia ustawy o impeachmentie prezydenta. W niedzielę 24 kwietnia zwolennicy prezydenta zorganizowali pokojową demonstrację. Ogłosili swoje poparcie dla prezydenta.…

Read More Read More

Week 51 in Italian

Week 51 in Italian

#week_ua_51_ITA *In Ucraina continuano le proteste in strada. Diverse migliaia di persone da tutta l’Ucraina prendono parte alle manifestazioni dell’opposizione ucraina. In precedenza, molti manifestanti sono stati arrestati a causa di scontri con la polizia. L’opposizione accusa il presidente di fallire nelle riforme. Inoltre, l’opposizione richiede l’adozione di una legge sull’impeachment del presidente. Domenica, 24…

Read More Read More

Week 51 in Swedish

Week 51 in Swedish

#week_ua_51_SWE *Protesterna pågår ständigt i Ukraina. Några tusen människor från hela Ukraina deltog i en protest som anordnades av den oppositionella sidan. Tidigare fängslades många demonstranter på grund av konflikter med polisen. Oppositionen skyller presidenten för att reformerna i hela landet hade misslyckats. Protestanter kräver dessutom att lagen om riksrätt ska antas. Den 24:e december…

Read More Read More

Week 49 in English

Week 49 in English

#week_ua_49_ENG *A political crisis in Ukraine is growing. The forces opposed to President Poroshenko are lead by Mykhailo Saakashvili. There are permanent clashes between protesters and police. The Prosecution General has arrested Saakashvili. He is accused of being financed by pro-Russian politicians from Moscow. At the same time, hundreds of public activists have arrived at…

Read More Read More

Week 49 in Polish

Week 49 in Polish

#week_ua_49_POL *Kryzys polityczny w Ukrainie jest w progresie. Siły przeciwne prezydentowi Poroszence są pod przywództwem Mychajła Saakaszwili. Trwają ciągłe starcia między protestującymi a policją. Prokuratura generalna aresztowała Saakaszwilego. Oskarżany jest o finansowanie przez prorosyjskich polityków z Moskwy. Jednocześnie setki działaczy publicznych przybyli do domu prokuratora generalnego, domagając się zaprzestania represji wobec polityków opozycji. *System bezwizowy…

Read More Read More

Week 49 in Italian

Week 49 in Italian

#week_ua_49_ITA *In Ucraina, la crisi politica è in aumento. I movimenti politici contrari al presidente Poroshenko sono guidati da Mikhail Saakashvili. Ci sono scontri costanti tra manifestanti e polizia. L’ufficio del procuratore generale ha arrestato Saakashvili. I politici del opposizione sono accusati di essere finanziati da politici filo-russi di Mosca. Allo stesso tempo, centinaia di…

Read More Read More

Week 49 in Croatian

Week 49 in Croatian

#week_ua_49_HRV *Politička kriza u Ukrajini raste. Na čelu oporbenog predsjedniku političkog pokreta je Mihail Saakašvili. Nastavljaju se bezprekidni sukobi između policije i demonstranata. Glavno je tužiteljstvo uhitilo Saakašvilija. Političar je optužen za financiranje od propuskih političara iz Moskve. U to vrijeme stotine aktivista došle su glavnom prokuroru Lutsenku pozivajući da se zaustave represije protiv oporbenih…

Read More Read More

Week 49 in French

Week 49 in French

#week_ua_49_FRA *En Ukraine la crise politique s’intensifie. Les forces d’opposition au président Porochenko sont conduites par Mikheil Saakachvili. Des affrontements ont lieu entre les manifestants et la police. Le bureau du procureur général d’Ukraine a arrêté Saakachvili. Le politicien est accusé d’avoir accepté des fonds de la part politiciens pro-russes de Moscou. En même temps,…

Read More Read More