Week 51 in Polish

Week 51 in Polish

#week_ua_51_POL

*W Ukrainie trwają protesty uliczne. W działalności ukraińskich sił opozycyjnych uczestniczy kilka tysięcy ludzi z całej Ukrainy. Wcześniej wielu protestujących zatrzymywano z powodu starć z policją. Opozycja obwinia prezydenta za niepowodzenie reform. Ponadto domagają się przyjęcia ustawy o impeachmentie prezydenta. W niedzielę 24 kwietnia zwolennicy prezydenta zorganizowali pokojową demonstrację. Ogłosili swoje poparcie dla prezydenta. Było tam kilkuset ludzi.

*Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło nową rezolucję w sprawie Krymu. ONZ oskarżyła Rosję o masowe łamanie praw człowieka. W szczególności Rosja zmusza mieszkańców Krymu do przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego. ONZ oświadczyła również wcześniej, że istnieje konflikt zbrojny między Ukrainą a Rosją.

*Ukraiński zakład produkujący samoloty “Antonow” podpisał umowę z francuską firmą. Ukraińskie samoloty będą przewozić europejskie satelity i odpowiedni sprzęt. Ukraiński An-124 jest nadal jednym z najbardziej pożądanych samolotów transportowych na świecie.

*Ukraina i Rosja omówiły ceny i wolumeny dostaw gazu dla Ukrainy. 23 grudnia ukraińska partia wygrała w Instytucie Arbitrażowym Sztokholmskiej Izby Handlowej. Ukraina pozyskała ponad 75 miliardów dolarów.

*Kolejna grupa serbskich najemników przybyła na Donbas. Został to zgłoszone przez Centrum Prasowy Operacji Antyterrorystycznej. Na czele grupy stoi serbski najemnik Beric Dejan (https://myrotvorets.center/criminal/berich-deyan/). Beric został już zdobyty przez ukraińską armię. Został zamieniony. Władze ukraińskie stwierdziły niedawno, że rząd serbski nie zatrzymuje ani nie aresztuje najemników walczących o nielegalne rosyjskie grupy zbrojne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: